Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ละครเวทีประจำปีนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 'มะเมียะ The Musical '

วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:00 น.
ห้องปีกผีเสื้อ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    สาขาวิชานิเทศศาสตร์เต็มใจเสนอ ละครเวทีประจำปีนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 'มะเมียะ The Musical ' .. จากเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์สู่เวทีละครนิเทศฯ การตีความใหม่ เรื่องรักจากใจ ปมการเมือง เรื่องต่างชนชั้นเชื้อชาติ ปลายทางจะเป็นเช่นไร เราอยากให้ท่านชมความตั้งใจดีของเด็กนิเทศฯ นะคะ แล้วพบกันค่ะ ...♥️ เปิดแสดง 2 รอบการแสดง วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. (จำกัดผู้ชมรอบละ 100 ที่นั่งเท่านั้น) สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ http://nav.cx/ids5hLu หรือโทร 091-0099152 งานนี้ ชมฟรี!!!!!!!
สาขาวิชานิเทศศาสตร์เต็มใจเสนอ ละครเวทีประจำปีนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 'มะเมียะ The Musical ' .. จากเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์สู่เวทีละครนิเทศฯ การตีความใหม่ เรื่องรักจากใจ ปมการเมือง เรื่องต่างชนชั้นเชื้อชาติ ปลายทางจะเป็นเช่นไร เราอยากให้ท่านชมความตั้งใจดีของเด็กนิเทศฯ นะคะ แล้วพบกันค่ะ ...♥️ เปิดแสดง 2 รอบการแสดง วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. (จำกัดผู้ชมรอบละ 100 ที่นั่งเท่านั้น) สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ http://nav.cx/ids5hLu หรือโทร 091-0099152 งานนี้ ชมฟรี!!!!!!!

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องปีกผีเสื้อ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23