Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 07:00 น.
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    กำหนดการ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ********************************************* ดูปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษาได้ที่ http://apr.nsru.ac.th/home.php?page=vichakarn
กำหนดการ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ********************************************* ดูปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษาได้ที่ http://apr.nsru.ac.th/home.php?page=vichakarn

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 07:00 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23