หน้าแรก >> หน้าข่าวหลัก >> ประกาศเลื่อนกำหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศเลื่อนกำหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 ตามที่ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖ ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการลงคะแนนหยั่งเสียง ในวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่  ๑๖-๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมต้องเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาดังกล่าว

           ดังนั้นเพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่ทีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงขอเลื่อนวังลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   

รายละเอียด>>>คลิก

ไฟล์แนบ id=22ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรม(เลื่อน).jpg
โพสต์วันที่ 10/10/2556
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
โพสต์โดย ผู้ดูแลระบบ web
ที่มาของข่าว สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เปิดอ่าน 163 ครั้ง

ข่าวล่าสุด

 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำ...
 • แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายอิ...
 • ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุ...
 • สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมศ...
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประ...
 • การจัดอบรมการทำผลงานเพื่อเข้าส...
 • ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร...
 • ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ท...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารั...
 • ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัด...
 • รับสมัครผู้ประกอบการภายในศูนย์...
 • ร่างขอบเขตงาน (Terms of Refere...
 • ร่างขอบเขตงาน(Terms of Referen...
 • ร่างขอบเขตงาน (Terms of Refer...
 • ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 • ขอเชิญชม ลิเกครุศาสตร์ ปีที่ 6...
 • ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน...
 • ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัด...
 • ประกาศ!! ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ...
 • ประกาศงดการเรียนการสอน
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัด...
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำ...
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์...
 • ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น...
 • ผลการแข่งขันโครงการเปิดโลกภาษา...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึ...