หน้าแรก >> หน้าข่าวหลัก >> ประกาศเลื่อนกำหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศเลื่อนกำหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 ตามที่ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖ ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการลงคะแนนหยั่งเสียง ในวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่  ๑๖-๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมต้องเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาดังกล่าว

           ดังนั้นเพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่ทีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงขอเลื่อนวังลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   

รายละเอียด>>>คลิก

ไฟล์แนบ id=22ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรม(เลื่อน).jpg
โพสต์วันที่ 10/10/2556
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
โพสต์โดย ผู้ดูแลระบบ web
ที่มาของข่าว สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เปิดอ่าน 84 ครั้ง

ข่าวล่าสุด

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น...
 • รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคร...
 • ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงการสรรหา...
 • ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารั...
 • ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารั...
 • ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงกา...
 • แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโ...
 • การสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาส...
 • การสรรหาหัวหน้าศูนย์ภาษา มหาวิ...
 • ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำชุดกีฬาน...
 • ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงกา...
 • การสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาส...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น...
 • การสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาส...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป...
 • ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมสัมมนา...
 • การสรรหาหัวหน้าภาคเทคโนโลยีการ...
 • ยกเลิกประกาศการสรรหาหัวหน้าศูน...
 • ขอเชิญร่วมสัมมนาปฏิบัติการและข...
 • ขอเชิญร่วมรับฟัง "การนำเสนอผลง...
 • ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารั...
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องก...
 • ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษ...
 • กำหนดให้นักศึกษาจองหอพักและชำร...
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน...
 • ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุ...
 • ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบส...
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำ...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประ...
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรร...