หน้าแรก >> หน้าข่าวหลัก >> ประกาศเลื่อนกำหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศเลื่อนกำหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 ตามที่ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖ ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการลงคะแนนหยั่งเสียง ในวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่  ๑๖-๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมต้องเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาดังกล่าว

           ดังนั้นเพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่ทีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงขอเลื่อนวังลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   

รายละเอียด>>>คลิก

ไฟล์แนบ id=22ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรม(เลื่อน).jpg
โพสต์วันที่ 10/10/2556
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
โพสต์โดย ผู้ดูแลระบบ web
ที่มาของข่าว สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เปิดอ่าน 97 ครั้ง

ข่าวล่าสุด

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลื...
 • สอบราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์วิท...
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์...
 • สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอ...
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆ...
 • ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมแปรรูปเพื่...
 • ขอเชิญนิติบุคคล(ที่ไม่แสวงหากำ...
 • เชิญร่วมประกวดแบนเนอร์ คำขวัญ ...
 • เชิญร่วมประกวดคลิปวีดีโอ รณรงค...
 • เปิดบริการแล้ว..! นวดแผนไทย ใน...
 • เปิดรับสมัครอบรมสำหรับผู้ขอรับ...
 • ขอเขิญร่วมโครงการเยาวชนรักดนตร...
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภ...
 • ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น...
 • รายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกมีสิท...
 • ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจ...
 • ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการ เรื่อ...
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรร...
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆ...
 • ประกาศสอบราคาจ้างงานจัดทำห้องป...
 • ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับ...
 • ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายสถาปนา มห...
 • ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนัก...
 • ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดพ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ...
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยา...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคั...