หน้าแรก >> หน้าข่าวหลัก >> ประกาศเลื่อนกำหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศเลื่อนกำหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 ตามที่ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖ ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการลงคะแนนหยั่งเสียง ในวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่  ๑๖-๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมต้องเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาดังกล่าว

           ดังนั้นเพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่ทีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงขอเลื่อนวังลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   

รายละเอียด>>>คลิก

ไฟล์แนบ id=22ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรม(เลื่อน).jpg
โพสต์วันที่ 10/10/2556
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
โพสต์โดย ผู้ดูแลระบบ web
ที่มาของข่าว สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เปิดอ่าน 120 ครั้ง

ข่าวล่าสุด

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น...
 • ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "...
 • สภาคณาจารย์ฯ สำรวจความคิดเห็นบ...
 • ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุ...
 • รับสมัครบุคคลชั่วคราวสายวิชากา...
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยา...
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา...
 • รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน...
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนัก...
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนัก...
 • ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลคลังปั...
 • ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อเผ...
 • ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้ส...
 • ขอเชิญร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรร...
 • "แก้วใจ" นศ.ป.โท พลศึกษา คว้าเ...
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเ...
 • ขอเชิญรับฟังเสวนาทางวิชาการ "เ...
 • นศ.ครุศาสตร์ รับรางวัลพระราชทา...
 • ขอเชิญชมการแสดงโขนเรื่องรามเกี...
 • น้องสุ นศ.คณะวิทยาการจัดการ เป...
 • กูเกิลเปิดตัว Drive for Educat...
 • รับบุคคลเป็นลูกจ้างชั่่วคราว(ส...
 • ข้อเชิญ ร่วมงาน พิธีเปิดห้องสม...
 • ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษี...
 • ขอเชิญร่วมงานวันครูโลก ประจำปี...
 • ขอเชิญร่วมโครงการ Google Ignit...
 • ขอเชิญชวน นักศึกษา เข้าร่วมโคร...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ...
 • ผลการสอบราคาหาผู้ดำเนินการจำหน...
 • ขอเชิญร่วม กิจกรรม Photowalk ร...