หน้าแรก >> หน้าข่าวหลัก >> ประกาศเลื่อนกำหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศเลื่อนกำหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 ตามที่ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖ ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการลงคะแนนหยั่งเสียง ในวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่  ๑๖-๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมต้องเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาดังกล่าว

           ดังนั้นเพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่ทีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงขอเลื่อนวังลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   

รายละเอียด>>>คลิก

ไฟล์แนบ id=22ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรม(เลื่อน).jpg
โพสต์วันที่ 10/10/2556
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
โพสต์โดย ผู้ดูแลระบบ web
ที่มาของข่าว สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เปิดอ่าน 193 ครั้ง

ข่าวล่าสุด

 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประ...
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรร...
 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา...
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม...
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนัก...
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ...
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมกา...
 • ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรร...
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรร...
 • ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ...
 • ร่างขอบเขตงาน (Terms of Refere...
 • ร่างขอบเขตงาน (Terms of Refere...
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรร...
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสั...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารั...
 • ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและบ...
 • ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและบ...
 • ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงก...
 • บริษัท ออสสิริส สัตหีบ โกลด์ แ...
 • งานคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล ดนตรี...
 • ร่างขอบเขตงาน (Terms of Refere...
 • ร่างขอบเขตงาน (Terms of Refere...
 • ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้...
 • ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และ...
 • พบกับโปรโมชั่นและรายละเอียดบูธ...
 • ประกาศตารางสอบและตารางกำกับการ...
 • นศ.สาขาวิศวกรรมพลังงาน ม.ราชภั...
 • แผนผังเส้นทางการเดินรถภายในมหา...
 • สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ impres...