หน้าแรก >> หน้าข่าวหลัก >> ประกาศเลื่อนกำหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศเลื่อนกำหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 ตามที่ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖ ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการลงคะแนนหยั่งเสียง ในวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่  ๑๖-๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมต้องเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาดังกล่าว

           ดังนั้นเพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่ทีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงขอเลื่อนวังลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   

รายละเอียด>>>คลิก

ไฟล์แนบ id=22ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรม(เลื่อน).jpg
โพสต์วันที่ 10/10/2556
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
โพสต์โดย ผู้ดูแลระบบ web
ที่มาของข่าว สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เปิดอ่าน 100 ครั้ง

ข่าวล่าสุด

 • ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และน...
 • ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจาร...
 • ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 • ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อ...
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (ครั...
 • ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประก...
 • แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก เรื่อ...
 • ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และน...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเล...
 • ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประก...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเล...
 • ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับ...
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คร...
 • ขอเชิญ...นักศึกษาทุกชั้นปี ลงช...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น...
 • รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 • ขอเชิญตอบแบบสอนถาม ความต้องการ...
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบ...
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำ...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเล...
 • โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผ...
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิ...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพน...
 • รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือเป็นลู...
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรร...
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรร...
 • ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และน...
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ...
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเ...
 • เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การ...