Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์
2019-09-11 ขอเชิญชมการแสดง มนุษยศาสตร์ฯ คอนเสิร์ต ครั้งที่ 32 ตอน "ใจกลางความรู้สึก" ชมฟรี
2019-09-09 ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมสมัครการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport
2019-09-03 โครงการอบรมระยะสั้น "การสร้างสรรค์งานหัวโขน รุ่นที่ 2"
2019-09-01 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัรฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 6 กำลังจะเปิด เร็ว ๆนี้
2019-08-29 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย”
2019-08-19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนสงเคราะห์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2019-08-19 ขอเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
2019-08-16 ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพศศึกษาในสถานศึกษา "วัยรุ่น วัยใส มั่นใจเรื่องเพศ"
2019-08-07 รับสมัครคัดเลือก บุคลากรเป็นพนักงานในสถาบันอุมศึกษาประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิชาการ
2019-08-06 ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจและลุ้นรับของรางวัล Iphone XS และรางวัลอื่น ๆ มากมาย
2019-08-06 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ (SET) ประจำปีการศึกษา 2562
2019-07-30 พิธีถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2019-07-29 เด็กราชภัฏนครสวรรค์คว้าแชมป์ Rov ที่จ.ลพบุรี ได้ไปต่อในระดับภาคกลาง
2019-07-26 วิธีการขอต่อเวลาราชการ และการยื่นแสดงความจำนงขอต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2019-07-19 ขอเชิญร่วมการแข่งขันหมากรุกไทย ระดับเยาวชน
2019-07-19 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ICEEE 2019
2019-07-14 ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2019-07-09 ขอเชิญชวนคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น ว่าด้วยเรื่อง ศิลปะการแทงหยวก
2019-07-06 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและความรู้เรื่องการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐานสำหรับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสต
2019-07-05 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา”
2019-07-05 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา”
2019-07-03 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมคีวามปลอดภัยทางชีวภาพ"
2019-07-02 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
2019-07-01 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thai IoT International Conference ครั้งที่ 1 (TIIC 1)
2019-06-26 การขยายเวลารับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563
2019-06-24 การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-06-20 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว
2019-06-19 การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) กับนักศึกษานานาชาติ"
2019-06-19 “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับภาระภาษีอากร ในยุคประเทศไทย 4.0”
2019-06-19 การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2019-06-19 แจ้งเหตุไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ขัดข้อง ทำให้ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้
2019-06-18 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา อะไร ๆ ก็ "ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง" (Why People Keep Saying "Digital Marketing")
2019-06-15 รับสมัครทุนมูลนิธิ SET ปีการศึกษา ๒๕๖๒
2019-06-15 รับสมัครทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
2019-06-14 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘
2019-06-13 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่
2019-06-13 ตรวจสอบข้อมูล การรายงานตัวบัณฑิตการจองรถและที่พัก
2019-06-11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 5 รับตรงอิสระ
2019-06-07 ขอแสดงความยินดีกับ "ฝ้าย" น.ส.วิไลวรรณ กองเเก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 มิสแกรนด์นครสวรรค์
2019-06-06 4 นักศึกษา มรนว. ได้รับรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
2019-05-31 ด่วน! เปิดแล้ว หลักสูตรครูฟิสิกส์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
2019-05-31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิด รับนักศึกษา หลักสูตร คบ. 4 ปี (ดนตรีศึกษา) เพิ่มเติม อีกจำนวน 60 คน ในปีการศึกษา 2562 นี้
2019-05-28 นักศึกษาศิลปกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
2019-05-28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันแห่งความปลอดภัย ๒๕๖๒ (Safety Day 2019)
2019-05-24 การเลื่อนกำหนดการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-05-24 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
2019-05-18 ขอเชิญเที่ยวงานเปิดตลาดท่าเรือคลองคางนัดพิเศษ 23 พ.ค.นี้ ประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัล พบกับสินค้าหลากหลาย และกิจกรรมแสง สี เสียง
2019-05-16 จำหน่ายไข่ไก่-ไข่เป็ด อารมณ์ดี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
2019-05-14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องให้นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยฯ เตรียมเอกสารเพื่อรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัยฯ และระเบียบต่างๆ
2019-05-14 เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี หลักสูตรระยะสั้น
2019-05-14 ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร"กรอบดอกไม้ใยผ้าบัว" และ "หลักสูตรปั้นจิ๋วดินไทย"
2019-05-02 นักศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ชนะเลิศประกวดสโลแกน วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
2019-05-01 ขอเชิญผู้ที่สนใจรักในงานศิลปะไทย เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น “การสร้างสรรค์งานหัวโขน” รุ่นที่ ๑ การเขียนหน้าโขน
2019-04-23 แจ้งการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยฯ
2019-04-22 แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่าย
2019-04-22 ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-04-22 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "การบริหารจัดการระบบเครือข่ายด้วย Pfsense"
2019-04-18 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2562
2019-04-04 ศูนย์ภาษาเปิดรับสมัครสอบ TOEFL (ITP)
2019-03-28 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2019-03-28 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.5 - ม.6 เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
2019-03-26 Nakhonsawan Photo Art Workshop #1
2019-03-22 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานตลาดวัฒนธรรม
2019-03-19 ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-13 เนื่องจากวันนี้ (13 มีนาคม 2561) Google มีการปรับปรุงบริการของ Gmail และ Google Drive ส่งผลให้บางบริการไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว
2019-03-12 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2019-03-06 กิจกรรม "ล้วงแคะแกะเกากว่าจะมาเป็นกรงกรรม"
2019-03-06 โครงการ “กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน”
2019-02-25 รับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการและพัฒนาวิชาการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-02-22 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การใช้งานระบบให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์
2019-02-22 ขอเชิญชวนครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา หรือผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการมัคคุเทศก์น้อย...นำร้อยเรื่องเมืองสี่แคว
2019-02-21 ขอเชิญสมาชิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2
2019-02-20 สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
2019-02-14 ขอเชิญสมาชิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ
2019-02-08 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
2019-01-30 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมค่ายแนะแนวแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2019-01-28 ประกาศ รับสมัครบุคคลภายในเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ
2019-01-27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไม่คอรัปชั่น
2019-01-23 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ NSRU เชิญชวนน้องๆ นักเรียน ม.ปลาย ร่วมงานค่ายแนะแนว Start your life by หมึกสีน้ำเงิน และร่วมประกวดเต้นคัฟเวอร์
2019-01-17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
2019-01-11 การประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?"
2019-01-04 รถรับส่งนักศึกษาที่เข้าสอบ pretest จากย่านมัทรี
2019-01-04 แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่สอบ Pretest TOEFL
2019-01-04 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "กาลครั้งหนึ่ง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์"
2019-01-03 กล้าคิด กล้าทำ นวัตกรรม พารวย
2019-01-03 ประกาศ นักศึกษาสามารถรับวุฒิบัตรสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้
2018-12-26 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของผู้ที่มาลงคะแนนหยั่งเสียง
2018-12-23 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561
2018-12-21 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒
2018-12-19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-12-19 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยอุตสาหกรรม
2018-12-17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องกำหนดการทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
2018-12-17 ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์ทุนสังเคราะห์
2018-12-11 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "สร้างและออกแบบ Internet of Things"
2018-12-07 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย
2018-12-04 การเสวนาเชิงปฏิบัติการ "นครสวรรค์ศึกษา"
2018-11-29 พิธีเชิญเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
2018-11-27 ประกาศการหยั่งเสียงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-18 [ขอเชิญ] ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีเคารพบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561
2018-11-14 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางวิชาชีพบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2018-11-14 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ
2018-11-07 การใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๒
2018-11-06 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด ม.ใน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ
2018-11-06 สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) จำนวน 30 ตำแหน่ง
2018-11-06 บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบุคลากรเพื่อมาร่วมงาน
2018-11-05 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในกิจกรรม "ถอดองค์ความรู้แบบไทย-ไทย" ชุดองค์ความรู้ ว่าด้วยเรื่อง : งานใบตอง
2018-10-16 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนนายห้างโรงปูนและทุน(set)
2018-10-12 รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (สำหรับผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 2561
2018-10-12 นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สามารถเชื่อมต่อ "ARITC Line Connect" ได้แล้ววันนี้!!!
2018-10-11 ขอเชิญชวน.. นักศึกษาที่สนใจ เข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY)
2018-10-10 12 ตุลาคม "คนของพระราชา น้อมศิระกรานองค์ภูมินทร์"
2018-10-10 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ ของกรมการท่องเที่ยว
2018-09-28 ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกรุ่น ทุกท่าน ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาว เขียวเหลือง”
2018-09-27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2561
2018-09-18 เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
2018-09-13 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 20
2018-09-11 อบรมยุทธศาสตร์ชาติที่ 2
2018-09-08 ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561
2018-09-08 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2561
2018-09-07 ผลการคัดเลือกชั่วคราว สายวิชาการ ลูกจ้าชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์
2018-09-05 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ
2018-08-30 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
2018-08-22 ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ set)
2018-08-21 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศีกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-08-21 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-08-20 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป
2018-08-20 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิ SET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
2018-08-15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-08-14 ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหา "กุลบุตรและกุลธิดากาชาด" ประจำปี ๒๕๖๑
2018-08-09 ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-08-06 กำหนดผ่อนผันเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2561
2018-08-03 งานฉลองครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-08-03 พิธีถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
2018-08-01 ขอเรียนเชิญเข้าร่วม พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
2018-08-01 ปิดรับสมัคร และ ปิดรับชำระเงิน ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-08-01 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
2018-07-22 ประกาศ กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ รอบแรก ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2018-07-16 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคัดเลือกคณะกรรมการสภามหาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2018-07-16 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-07-16 แจ้งปิดบริการ 17-20 ก.ค. 2561
2018-07-14 ตารางเวลารถ รับ-ส่ง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-07-12 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2018-07-12 ประกาศรับสมัครสอบ Toeic ให้กับ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก
2018-07-10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
2018-07-10 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2018-07-10 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์เลือก จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
2018-07-10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-07-10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ
2018-07-06 งานประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม : ในมิติแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนท้องถิ่น"
2018-07-05 ประกาศเลื่อนการสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 61
2018-07-05 การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2018-07-04 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย
2018-07-03 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
2018-07-03 สาขาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) จำหน่ายลูกกบนา
2018-07-01 รับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-06-30 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน โครงการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2018-06-27 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
2018-06-23 [ประกาศ] การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ฉบับแก้ไข
2018-06-22 สัมพันธ์จากอดีตถึงปัจจุบัน 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-06-20 การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2018-06-20 สรรหาผู้ประกอบการร้านค้าสะดวกซื้อ ประจำปี 2561
2018-06-20 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ"
2018-06-20 การสรรหากรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ
2018-06-20 การสรรหากรรมการสภาวิชาการซึ่่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
2018-06-20 ประกาศที่พักอาศัยว่าง (หอพักเทวาพิทักษ์ ห้องเลขที่ 311 และ 406)
2018-06-20 ประกาศที่พักอาศัยว่าง(บ้านแถวพื้นที่ย่านมัทรี) ห้องที่ 8
2018-06-17 ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
2018-06-14 ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018
2018-06-14 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-06-13 ให้นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยฯ เตรียมเอกสารเพื่อรายงานตัวเข้าพักมหาวิทยาลัยฯ
2018-06-13 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการกิจการศูนย์อาหาร
2018-06-06 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์"
2018-06-06 ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเสวนาวิชาการ "๒๕ ปี หอวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์นครสวรรค์"
2018-05-30 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คว้า 2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 แผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
2018-05-24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” ครั้งที่ 3
2018-05-24 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตลาดออนไลน์ สไตล์ไทยแลนด์ 4.0"
2018-05-22 "รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา"
2018-05-21 การประชุม ๔ สภา
2018-05-20 ประกาศ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-05-18 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
2018-05-15 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งาน Google Application สำหรับการเรียนการสอน"
2018-05-12 ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
2018-05-09 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ศิลปะและวรรณกรรมในการพัฒนาผู้เรียน
2018-04-30 ประกาศเรื่องการจองหอพัก
2018-04-26 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2018-04-09 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระพุทธสัพพัญญู 2561
2018-04-05 นักศึกษาราชภัฏนครสวรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองอันดับ 1 ประกวดคลิปวีดิโอเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
2018-04-04 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-04-02 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย การประกวด clip video เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2561
2018-03-30 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)
2018-03-29 ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ต วูดวิน รีไสทอล
2018-03-27 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2018-03-27 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2018-03-22 แจ้งปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
2018-03-21 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา ร่วม‎พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2018-03-16 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการลงทะเบียนอุปกรณ์รับสัญญาณ WIFI ผ่านระบบออนไลน์
2018-03-14 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ประวัติศาสตร์สัญจร เรื่อง "อินเดีย : อดีต-ปัจจุบัน”
2018-03-14 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบูรณาการความรู้จากผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 3 เรื่อง ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน
2018-03-14 ขอเชิญนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23