Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-15 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดผู้เข้าพักอาศัย ในที่พักของทางราชการฯ
2021-01-14 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม
2021-01-13 ประกาศเรื่อง ให้ผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย)รายงานตัว
2021-01-13 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดผู้เข้าพักอาศัย ในที่พักของทางราชการ
2021-01-08 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 7 ม.ค.64
2021-01-06 ขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
2021-01-04 ขอเชิญ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22 เข้าร่วม Line Group
2020-12-30 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง COVID-19 ฉบับที่ 11 วันที่ 30 ธ.ค.63
2020-12-30 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ปรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19
2020-12-30 ประกาศเรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-12-28 ประกาศ ย้ายสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป
2020-12-26 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation
2020-12-23 ประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)
2020-12-21 เรื่อง ของดให้บริการชั่วคราว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2020-12-16 ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)
2020-12-15 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2020-12-07 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2020-12-02 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
2020-12-01 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
2020-11-27 ขอแสดงความยินดีนักวิจัยดีเด่น ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6
2020-11-02 Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนนี้ “แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน”
2020-11-02 สัมมนา "คุยกะดม"
2020-11-02 สัมมนา " เส้นทางนักศึกษาสู่มหาเศรษฐี "
2020-11-01 ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-10-29 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
2020-10-27 ประกาศ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-10-15 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-10-06 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
2020-10-05 นักศึกษารัฐศาสตร์ มร.นว. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน
2020-10-05 ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2020-09-24 ประกาศเรื่อง การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-09-22 รับสมัครทุนการศึกษาในความระลึกถึงคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
2020-09-21 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และประชาชน ร่วมชมภาพยนตร์สารคดี "365 วันนี้ในอดีต พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 9"
2020-09-10 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-09-10 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-09-10 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-08-27 ขอเชิญชวนร่วมอบรม “การยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection)”
2020-08-25 ประกาศ เลื่อนผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-08-24 ขอเชิญเข้าร่วม การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕
2020-08-21 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
2020-08-21 นักศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
2020-08-20 ผลการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-08-17 ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป ร่วมโครงการทางอบรมวิชาการ เรื่อง “จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์"
2020-08-15 เชิญชวนร่วมส่งประกวดภาพถ่าย ภาพถ่ายรักษ์กีฬารักสุขภาพ ชิงเงินรางวัลกับงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓
2020-08-14 ข่าวทุนการศึกษา(รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์)
2020-08-11 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-08-11 ผลการสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ
2020-08-10 ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 98 ปี
2020-08-10 แบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2020-08-07 ประกาศ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-08-07 ประกาศ เรื่อง การสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-08-04 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงและผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2020-08-04 เรียนเชิญร่วม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
2020-07-31 โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2020-07-28 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
2020-07-25 ข่าวทุนการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาโครงการ(ทุนทำงาน) นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน
2020-07-22 นักศึกษา มร.นว สมัครสิทธิหลักประกันสุขภาพ ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
2020-07-18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) ปีการศึกษา 2563
2020-07-14 การหยั่งเสียงผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-07-13 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-07-13 ทรงพระเจริญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
2020-07-11 ผลการคัดเลือก อว จ้างงานเฟส2 รอบ3
2020-07-10 การเตรียมตัวการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัคร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2020-07-10 ทุนการศึกษา(ทุนทำงาน) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน
2020-07-10 ขอถอนเงินคืนค่ามัดจำประกันสัญญาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563
2020-07-10 การรับการยื่นข้อเสนอของบริษัทประกันภัย ของหอพักเจ้าหน้าที่บุคลากรและหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563
2020-07-09 ข่าวทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี
2020-07-03 โครงการ อว. สร้าง​งาน​ เฟส​ 3
2020-07-03 รับสมัครบุคคลเพื่อเช่าและดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ)
2020-07-03 ขั้นตอนการปฏิบัติตามาตราการcovid-19ของมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-07-02 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-07-02 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-06-30 อว.สร้างงาน ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ตารางปฐมนิเทศตามประกาศ
2020-06-30 ผลการพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร (พื้นที่อำเภอเมือง)
2020-06-29 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-06-29 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ (COVID19) เพิ่มเติม
2020-06-26 อว.จ้างงาน เฟส 2 181 อัตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการจ้างประชาชนที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19
2020-06-25 ยกเลิกการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-06-24 นักศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
2020-06-24 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ (COVID19)
2020-06-24 รับสมัครจำหน่ายร้านอาหาร พื้นที่ในเมือง (ประเภทร้านค้าจำหน่าย ไอศกรีม น้ำแข็งใส ขนมหวาน จำนวน 1 ร้านค้า)
2020-06-24 เชิญพบกับหอสมุดโฉมใหม่ในรูปแบบ "New Normal"
2020-06-17 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2020-06-17 อว.จ้างงาน 280 อัตรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการจ้างประชาชนที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19
2020-06-15 การหยั่งเสียงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-06-12 รับสมัครผู้ประกอบการเข้าเป็นหอพักในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (หอพักเครือข่าย)
2020-06-11 ผลการพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร (พื้นที่อำเภอเมือง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-06-11 ผลการพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร (ย่านมัทรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-06-08 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-06-02 ประกาศมหาวิทยาลัยการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
2020-05-30 ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน
2020-05-30 ขอเชิญชวนร่วมงานเสวนาเรื่อง "New Normal การปรับตัวของสถานศึกษาด้านกายภาพและการบริการเพื่อรองรับการเปิดเทอมในช่วงวิกฤต COVID-19"
2020-05-28 การสรรหาประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2020-05-27 มร.นว. เลื่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
2020-05-27 การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมฯ ภาคปกติ,(กศ.บป.)
2020-05-20 ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหาร (พื้นที่ศูนย์ย่านมัทรี)
2020-05-20 ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหาร (พื้นที่อำเภอเมือง)
2020-05-14 ผลการนับคะแนนการสรรหาประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2020-05-02 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-04-30 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-04-19 ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปีตอบแบบสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัย
2020-04-19 ประกาศฉบับ2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา2563
2020-04-17 ขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ สอนในระดับชั้น ม.3 ร่วมอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2020-04-16 ขอเชิญชวนบริษัทประกัน ที่มีความประสงค์ร่วมยื่นข้อเสนอพร้อมข้อมูลและสิทธิความคุ้มครองให้แก่นักศึกษาเมื่อประสบอุบัติเหตุ ภาคปกติ ประจำปี 2563
2020-04-14 ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-04-05 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2563
2020-04-01 กำหนดจองหอพักของภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563
2020-03-27 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) ปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
2020-03-27 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปิดสถานที่ทำการชั่วคราว ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
2020-03-24 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่งหนังสือราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์​
2020-03-20 9 มาตรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ NSRU สู้ COVID-19
2020-03-20 Big Cleaning Day มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-03-18 มาตรการและการเฝ้าระวัง COVID-19 ฉบับที่ 5 การปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร
2020-03-18 ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน และสัมภาษณ์) และการรายงานตัวเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 2563 รอบที่ 4
2020-03-17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 (แก้ไขเพิ
2020-03-16 แนวทางปฏิบัติการสอบปลายภาคการศึกษา 2/2562ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
2020-03-12 ช่วยกันประหยัดไฟ
2020-03-04 ประกาศ!! ติวเข้ม สอบคอมออนไลน์ ประจำเดือนมีนาคม 2563
2020-02-28 ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2020-02-27 การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร หลักสูตรที่ 2 สําหรับผู้ไม่มีประสบการณ์
2020-02-17 การเลื่อนผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-02-06 ๑๔ กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ"
2020-02-05 รับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-02-05 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นพื้นฐาน 17 ก.พ.63 09.00 น
2020-01-28 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า Coronavirus (2019-CoV)
2020-01-28 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล "์NSRU half marathon ๒๐๒๐"
2020-01-28 การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-01-24 เปลี่ยนแปลงวันเริ่มปฏิบัติงานพนักงานราชการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
2020-01-10 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
2020-01-09 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-01-06 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 (มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
2020-01-06 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ๓๙ รูป เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
2019-12-26 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-12-25 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-12-25 พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
2019-12-23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบสัมภาษณ์)
2019-12-23 ประกาศ!! ติวเข้ม สอบคอมออนไลน์ ประจำเดือนมกราคม 2563
2019-12-19 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2562
2019-12-16 ขอเชิญฟังบรรยาย เรื่อง ยุโรปในสถานการณ์ปัจจุบัน
2019-12-06 หลักสูตรอบรมระยะสั้น การทำบัตเตอร์เค้กและแต่งหน้าเค้ก
2019-12-05 กิจกรรม “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน” "นครสวรรค์สรรพศิลป์สร้างสรรค์" ครั้งที่ 1 ของขวัญจากฟากฟ้า
2019-12-03 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
2019-11-28 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-11-28 ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2563
2019-11-27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว
2019-11-22 แจ้ง!! บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เข้ารับการทดสอบประเมินสมรรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล
2019-11-22 ยกเลิกประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-11-22 คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา (สำหรับอาจารย์ผู้สอนปรับปรุงปี 2562)
2019-11-21 รับสมัครนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
2019-11-15 รับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการและพัฒนาวิชาการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-11-14 ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ โครงการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-11-06 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-11-01 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “ราชภัฏนครสวรรค์สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง”
2019-10-29 Music NSRU present Music Workshop Festival สัปดาห์แห่งการพัฒนาคุณภาพด้านดนตรี ทั้งร้อง ทั้งเล่น อบรมฟรี
2019-10-28 การให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-10-25 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) จากงานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน
2019-10-24 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7
2019-10-22 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
2019-10-16 ขอเชิญชมคอนเสิร์ตผลงานนักศึกษา "Low Season Concert"
2019-10-15 "ชมฟรี" ขอเชิญชมการแสดงผลงานทางดนตรี มนุษยศาสตร์ฯ คอนเสิร์ต ครั้งที่ 33 ตอน "สดับทิพย์พายับดุริยางค์"
2019-10-15 กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน
2019-10-09 จังหวัดนครสวรรค์จะเน้นคุณภาพการออม ส่งเสริมให้มีวินัยในการออม รวมทั้งเพิ่มจำนวนให้มีจำนวนสมาชิก กอช. ของประชากรทั้งจังหวัดในปี 2565
2019-10-07 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเชิงวิชาการ ในประเด็น "การเมืองและท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ"
2019-10-07 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2019-10-02 ชมฟรี ละครเวทีประจำปีนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 'มะเมียะ The Musical '
2019-09-11 ขอเชิญชมการแสดง มนุษยศาสตร์ฯ คอนเสิร์ต ครั้งที่ 32 ตอน "ใจกลางความรู้สึก" ชมฟรี
2019-09-09 ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมสมัครการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport
2019-09-03 โครงการอบรมระยะสั้น "การสร้างสรรค์งานหัวโขน รุ่นที่ 2"
2019-09-01 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัรฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 6 กำลังจะเปิด เร็ว ๆนี้
2019-08-29 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย”
2019-08-19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนสงเคราะห์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2019-08-19 ขอเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
2019-08-16 ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพศศึกษาในสถานศึกษา "วัยรุ่น วัยใส มั่นใจเรื่องเพศ"
2019-08-07 รับสมัครคัดเลือก บุคลากรเป็นพนักงานในสถาบันอุมศึกษาประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิชาการ
2019-08-06 ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจและลุ้นรับของรางวัล Iphone XS และรางวัลอื่น ๆ มากมาย
2019-08-06 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ (SET) ประจำปีการศึกษา 2562
2019-07-30 พิธีถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2019-07-29 เด็กราชภัฏนครสวรรค์คว้าแชมป์ Rov ที่จ.ลพบุรี ได้ไปต่อในระดับภาคกลาง
2019-07-26 วิธีการขอต่อเวลาราชการ และการยื่นแสดงความจำนงขอต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2019-07-19 ขอเชิญร่วมการแข่งขันหมากรุกไทย ระดับเยาวชน
2019-07-19 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ICEEE 2019
2019-07-14 ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2019-07-09 ขอเชิญชวนคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น ว่าด้วยเรื่อง ศิลปะการแทงหยวก
2019-07-06 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและความรู้เรื่องการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐานสำหรับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสต
2019-07-05 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา”
2019-07-05 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา”
2019-07-03 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมคีวามปลอดภัยทางชีวภาพ"
2019-07-02 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
2019-07-01 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thai IoT International Conference ครั้งที่ 1 (TIIC 1)
2019-06-26 การขยายเวลารับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563
2019-06-24 การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-06-20 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว
2019-06-19 การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) กับนักศึกษานานาชาติ"
2019-06-19 “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับภาระภาษีอากร ในยุคประเทศไทย 4.0”
2019-06-19 การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2019-06-19 แจ้งเหตุไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ขัดข้อง ทำให้ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้
2019-06-18 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา อะไร ๆ ก็ "ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง" (Why People Keep Saying "Digital Marketing")
2019-06-15 รับสมัครทุนมูลนิธิ SET ปีการศึกษา ๒๕๖๒
2019-06-15 รับสมัครทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
2019-06-14 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23